Cjenik

 • Vizitka, posjetnica

  Tisak vizitke / Naklada 50 kom 100 kom 200 kom 300 kom 400 kom 500 kom 700 kom 1000 kom
  Vizitka u boji jednostrana 4/0 - jednostrani tisak 71,50 kn 83,00 kn 106,00 kn 129,00 kn 152,00 kn 175,00 kn 217,00 kn 290,00 kn
  Vizitka u boji obostrana 4/4 - obostrani tisak 81,00 kn 102,00 kn 144,00 kn 186,00 kn 228,00 kn 270,00 kn 357,00 kn 480,00 kn
  Dorada vizitke
  Plastifikacija: 50 kn 54 kn 62 kn 70 kn 78 kn 86 kn 102 kn 126 kn
  Zaobljeni rubovi: 5 kn 10 kn 20 kn 30 kn 40 kn 50 kn 70 kn 100 kn

  Sve izražene cijene su bez PDV-a!

  Cijene se odnose na tisak vašeg gotovog dizajna vizitke. Ukoliko nemate gotovu pripremu za tisak vizitke, po cijeni već od 100 kn možemo vam ponuditi profesionalni dizajn koji uključuje grafičko oblikovanje i pripremu za tisak vizitke.

  Model plaćanja: za usluge tiska do 1.000 kn plaća se unaprijed cijeli iznos.

  •      - digitalni tisak u boji
 • Letak, flyer

  Letak bez savijanja - no fold 25 kom 50 kom 100 kom 200 kom 300 kom 500 kom
  A4 format (210x297mm) 4/0 - jednostrani tisak u boji 180 kn 200 kn 240 kn 310 kn 380 kn 550 kn
  4/4 - obostrani tisak u boji 200 kn 240 kn 310 kn 450 kn 600 kn 890 kn
  A5 format (148x210mm) 4/0 - jednostrani tisak u boji 170 kn 180 kn 200 kn 240 kn 270 kn 380 kn
  4/4 - obostrani tisak u boji 175 kn 190 kn 220 kn 290 kn 370 kn 520 kn
  A6 format (105x148mm) 4/0 - jednostrani tisak u boji 150 kn 175 kn 185 kn 210 kn 230 kn 280 kn
  4/4 - obostrani tisak u boji 175 kn 185 kn 190 kn 220 kn 250 kn 350 kn
  1/3 A4 (210x99mm) 4/0 - jednostrani tisak u boji 170 kn 180 kn 190 kn 220 kn 250 kn 300 kn
  4/4 - obostrani tisak u boji 175 kn 185 kn 200 kn 240 kn 280 kn 480 kn
  Half-fold (hf) - letak savijen na pola 25 kom 50 kom 100 kom 200 kom 300 kom 500 kom
  A3 savijen u A4 format 4/4 - obostrani tisak u boji 250 kn 300 kn 450 kn 750 kn 1.050 kn 1.800 kn
  A4 savijen u A5 format 4/4 - obostrani tisak u boji 230 kn 275 kn 350 kn 500 kn 655 kn 970 kn
  A5 savijen u A6 format 4/4 - obostrani tisak u boji 205 kn 225 kn 260 kn 340 kn 425 kn 600 kn
  Tri-fold - letak savijen na tri djela 25 kom 50 kom 100 kom 200 kom 300 kom 500 kom
  A4 savijen na tri dijela 4/4 - obostrani tisak u boji235 kn 280 kn 340 kn 505 kn 660 kn 975 kn

  Sve izražene cijene su bez PDV-a!

  Cijene se odnose na tisak vašeg gotovog dizajna letka. Ukoliko nemate gotovu pripremu za tisak letka, po cijeni već od 200 kn kn možemo vam ponuditi profesionalni dizajn koji uključuje grafičko oblikovanje i pripremu za tisak letka.

  Model plaćanja: za usluge tiska do 1.000 kn kn plaća se unaprijed cijeli iznos.

  •      - digitalni tisak u boji
 • Katalog, brošura

  Format Opseg 10 kom 25 kom 50 kom 75 kom 100 kom
  A4 format 8 stranica 200,00 kn 380,00 kn 480,00 kn 575,00 kn 660,00 kn
  12 stranica 300,00 kn 415,00 kn 550,00 kn 680,00 kn 800,00 kn
  16 stranica 315,00 kn 450,00 kn 625,00 kn 790,00 kn 940,00 kn
  20 stranica 330,00 kn 490,00 kn 700,00 kn 900,00 kn 1090,00 kn
  A5 format 8 stranica 170,00 kn 320,00 kn 370,00 kn 420,00 kn 460,00 kn
  12 stranica 290,00 kn 340,00 kn 405,00 kn 475,00 kn 535,00 kn
  16 stranica 300,00 kn 360,00 kn 445,00 kn 530,00 kn 610,00 kn
  20 stranica 310,00 kn 380,00 kn 480,00 kn 590,00 kn 685,00 kn
  A6 format 8 stranica 90,00 kn 170,00 kn 330,00 kn 365,00 kn 390,00 kn
  12 stranica 280,00 kn 310,00 kn 350,00 kn 390,00 kn 430,00 kn
  16 stranica 170,00 kn 320,00 kn 370,00 kn 420,00 kn 470,00 kn
  20 stranica 290,00 kn 330,00 kn 390,00 kn 450,00 kn 510,00 kn

  Sve izražene cijene su bez PDV-a!

  Cijene se odnose na tisak vašeg gotovog dizajna kataloga. Ukoliko nemate gotovu pripremu za tisak kataloga, po cijeni već od 500,00 kn možemo vam ponuditi profesionalni dizajn koji uključuje grafičko oblikovanje i pripremu za tisak kataloga.

  Model plaćanja: za usluge tiska do 1.000,00 kn plaća se unaprijed cijeli iznos.

  •      - digitalni tisak u boji
 • Memorandum

  Proizvod / Naklada 100 kom 200 kom 300 kom 400 kom 500 kom 700 kom 1000 kom
  Memorandum A4 format u boji 200 kn 285 kn 340 kn 390 kn 425 kn 505 kn 565 kn

  Sve izražene cijene su bez PDV-a!

  Cijene se odnose na tisak vašeg gotovog dizajna memoranduma. Ukoliko nemate gotovu pripremu za tisak memoranduma, po cijeni već od 150 kn možemo vam ponuditi profesionalni dizajn koji uključuje grafičko oblikovanje i pripremu za tisak memoranduma.

  Model plaćanja: za usluge tiska do 1.000 kn plaća se unaprijed cijeli iznos.

  •      - digitalni tisak u boji
 • Cjenik za kafiće

  Cjenik za kafiće, restorane, caffe barove, pizzerije, noćne klubove... 10 kom 20 kom 30 kom 40 kom 50 kom
  Cjenik A6 format (105x148mm) - na stolu 4/0 - jednostrani tisak 75 kn 120 kn 165 kn 210 kn 250 kn
  4/4 - obostrani tisak 95 kn 135 kn 195 kn 250 kn 300 kn
  A5 format (148x210mm) - na stolu 4/0 - jednostrani tisak 100 kn 190 kn 270 kn 340 kn 400 kn
  4/4 - obostrani tisak 150 kn 250 kn 330 kn 420 kn 500 kn
  A4 format (210x297mm) - kraj šanka, na stolu 4/0 - jednostrani tisak 135 kn 225 kn 305 kn 390 kn 485 kn
  4/4 - obostrani tisak 170 kn 285 kn 395 kn 500 kn 625 kn
  A3 format (297x420mm) - na ulazu, kraj šanka 4/0 - jednostrani tisak 90 kn 130 kn 200 kn 350 kn 600 kn
  4/4 - obostrani tisak 130 kn 200 kn 280 kn 580 kn 900 kn

  Sve izražene cijene su bez PDV-a!

  Cijene se odnose na tisak vašeg gotovog dizajna cjenika. Ukoliko nemate gotovu pripremu za tisak cjenika, po cijeni već od 500 kn možemo vam ponuditi profesionalni dizajn koji uključuje grafičko oblikovanje i pripremu za tisak cjenika.

  Model plaćanja: za usluge tiska do 1.000 kn plaća se unaprijed cijeli iznos.

  •      - digitalni tisak u boji
 • Naljepnica, etiketa

  Naljepnica za med/vino (150x90mm) 50 kom 100 kom 200 kom 300 kom 400 kom 500 kom 700 kom 1000 kom
  Papirnata Rezanje na format 35,00 70,00 140,00 210,00 280,00 350,00 490,00 700,00
  Izrezivanje u oblik 42,50 85,00 170,00 255,00 340,00 425,00 595,00 850,00
  PVC Rezanje na format 153,00 215,00 330,00 474,00 588,00 735,00 994,00 1.370,00
  Izrezivanje u oblik 230,00 352,80 585,00 861,60 1.098,00 1.276,80 1.750,80 2.345,00
  Naljepnica A4 format - 210x297mm 10 kom 25 kom 50 kom 75 kom 100 kom 150 kom 200 kom 300 kom
  Papirnata Rezanje na format 96,60 144,50 203,00 277,50 336,00 468,00 602,00 867,00
  Izrezivanje u oblik 131,60 235,50 378,00 543,50 686,00 993,00 1.302,00 1.917,00
  PVC Rezanje na format 121,90 215,50 329,50 474,75 589,00 849,00 1.108,00 1.629,00
  Izrezivanje u oblik 156,90 306,50 504,50 740,75 939,00 1.374,00 1.808,00 2.679,00
  Naljepnica A5 format - 148x210mm 10 kom 25 kom 50 kom 75 kom 100 kom 200 kom 300 kom 500 kom
  Papirnata Rezanje na format 91,30 112,50 144,50 176,25 203,00 336,00 468,00 735,00
  Izrezivanje u oblik 112,30 161,50 235,50 309,25 378,00 686,00 993,00 1.610,00
  PVC Rezanje na format 111,50 153,00 215,50 277,50 330,00 590,00 849,00 1.370,00
  Izrezivanje u oblik 132,50 202,00 306,50 410,50 505,00 940,00 1.374,00 2.245,00
  Naljepnica A6 format - 105x148mm 50 kom 100 kom 200 kom 300 kom 400 kom 500 kom 700 kom 1000 kom
  Papirnata Rezanje na format 107,00 139,00 198,00 255,00 316,00 375,00 490,00 670,00
  Izrezivanje u oblik 156,00 230,00 373,00 521,00 666,00 816,00 1.106,00 1.545,00
  PVC Rezanje na format 153,00 215,00 330,00 474,00 588,00 735,00 994,00 1.370,00
  Izrezivanje u oblik 202,00 306,00 505,00 740,00 938,00 1.176,00 1.610,00 2.245,00
  Naljepnica A7 format - 74x105mm 50 kom 100 kom 200 kom 300 kom 400 kom 500 kom 700 kom 1000 kom
  Papirnata Rezanje na format 91,50 107,00 140,00 165,00 196,00 225,00 280,00 370,00
  Izrezivanje u oblik 119,50 156,00 231,00 298,00 371,00 449,00 588,00 811,00
  PVC Rezanje na format 122,00 153,00 216,00 279,00 328,00 415,00 539,00 730,00
  Izrezivanje u oblik 150,00 202,00 307,00 412,00 503,00 639,00 847,00 1.171,00
  Naljepnica A8 format - 52x74mm 50 kom 100 kom 200 kom 300 kom 400 kom 500 kom 700 kom 1000 kom
  Papirnata Rezanje na format 86,00 91,00 108,00 123,00 140,00 150,00 182,00 220,00
  Izrezivanje u oblik 100,00 119,00 157,00 193,00 231,00 262,00 336,00 444,00
  PVC Rezanje na format 101,00 122,00 154,00 183,00 216,00 245,00 308,00 410,00
  Izrezivanje u oblik 115,00 150,00 210,00 260,00 321,00 371,00 483,00 662,00

  Sve izražene cijene su bez PDV-a!

  Cijene se odnose na tisak vašeg gotovog dizajna naljepnice. Ukoliko nemate gotovu pripremu za tisak naljepnice, po cijeni već od 100,00 kn možemo vam ponuditi profesionalni dizajn koji uključuje grafičko oblikovanje i pripremu za tisak naljepnice.

  Model plaćanja: za usluge tiska do 1.000,00 kn plaća se unaprijed cijeli iznos.

  •      - digitalni tisak u boji
 • Plakat, poster

  Plakat 1 kom 5 kom 10 kom 20 kom 30 kom 40 kom 50 kom 75 kom 100 kom
  SRA3 format (320x450mm) 85 kn 135 kn 170 kn 185 kn 200 kn 215 kn 230 kn 265 kn 300 kn

  Sve izražene cijene su bez PDV-a!

  Cijene se odnose na tisak vašeg gotovog dizajna plakata. Ukoliko nemate gotovu pripremu za tisak plakata, po cijeni već od 350 kn kn možemo vam ponuditi profesionalni dizajn koji uključuje grafičko oblikovanje i pripremu za tisak plakata.

  Model plaćanja: za usluge tiska do 1.000 kn kn plaća se unaprijed cijeli iznos.

  •      - digitalni tisak u boji
 • Diploma, zahvalnica

  Diploma/Zahvalnica Papir 1 kom 5 kom 10 kom 20 kom 30 kom 40 kom 50 kom 75 kom 100 kom
  A4 format 300g premazni papir 40 kn 130 kn 185 kn 215 kn 225 kn 240 kn 250 kn 275 kn 300 kn
  Neo Galxy Gold 50 kn 150 kn 200 kn 225 kn 245 kn 270 kn 290 kn 350 kn 400 kn

  Sve izražene cijene su bez PDV-a!

  Cijene se odnose na tisak vašeg gotovog dizajna diplome ili zahvalnice. Ukoliko nemate gotovu pripremu za tisak diplome ili zahvalnice, po cijeni već od 250 kn kn možemo vam ponuditi profesionalni dizajn koji uključuje grafičko oblikovanje i pripremu za tisak diplome odnosno zahvalnice.

  Model plaćanja: za usluge tiska do 1.000 kn kn plaća se unaprijed cijeli iznos.

  •      - digitalni tisak u boji
 • Roll up banner, pingvin

  Roll up banner 1 kom 2 kom 3 kom 4 kom 5 kom 6 kom 7 kom 8 kom 9 kom 10 kom
  80x200 cm 450,00 810,00 1.215,00 1.620,00 2.025,00 2.430,00 2.835,00 3.240,00 3.645,00 4.050,00
  100x200 cm 540,00 972,00 1.458,00 1.944,00 2.430,00 2.916,00 3.402,00 3.888,00 4.374,00 4.860,00
  120x200 cm 630,00 1.134,00 1.701,00 2.268,00 2.835,00 3.402,00 3.969,00 4.536,00 5.103,00 5.670,00

  Sve izražene cijene su bez PDV-a!

  Cijene se odnose na tisak vašeg gotovog dizajna roll up bannera. Ukoliko nemate gotovu pripremu za tisak roll up bannera, po cijeni već od 550,00 kn možemo vam ponuditi profesionalni dizajn koji uključuje grafičko oblikovanje i pripremu za tisak roll up bannera.

  Model plaćanja: za usluge tiska do 1.000,00 kn plaća se unaprijed cijeli iznos.

  •      - digitalni tisak u boji
 • Grafički dizajn

  Grafički dizajn i priprema za tisak Cijena
  Logotip - izrada logotipa u vektorskom formatu za sve namjene (web, tisak, jumbo plakati...) 1.000 kn
  Vizitka jednostrana 125 kn
  Vizitka obostrana 150 kn
  Omotnica 125 kn
  Pečat 125 kn
  Memorandum 150 kn
  A3 plakat jednostrani 350 kn
  A4 letak jednostrani 270 kn
  A4 letak obostrani 400 kn
  A4 half-fold letak (A3 format presavijen na pola) 500 kn
  A5/A6 letak jednostrani 200 kn
  A5/A6 letak obostrani 300 kn
  A5 half-fold letak (A4 format presavijen na pola) 400 kn
  DL letak jednostrani 150 kn
  DL letak obostrani 250 kn
  Deplijan tri-fold letak (A4 format presavijen na tri dijela) 550 kn
  Katalog, brošura
  A4 katalog - omot (prva i zadnja stranica) 500 kn
  A4 katalog do 12 str - unutarnje stranice 80 kn/str.
  A4 katalog do 24 str - unutarnje stranice 70 kn/str.
  A4 katalog do 32 str - unutarnje stranice 65 kn/str.
  A4 katalog do 64 str - unutarnje stranice 60 kn/str.
  A5/A6 katalog - omot (prva i zadnja stranica) 400 kn
  A5/A6 katalog do 12 str - unutarnje stranice 60 kn/str.
  A5/A6 katalog do 24 str - unutarnje stranice 50 kn/str.
  A5/A6 katalog do 32 str - unutarnje stranice 45 kn/str.
  A5/A6 katalog do 64 str - unutarnje stranice 40 kn/str.

  Sve izražene cijene su bez PDV-a!

  Model plaćanja: za usluge grafičkog dizajna do 1.000 kn plaća se unaprijed cijeli iznos.

 • Dostava

  Način isporuke: Tisak paket na najbliži kiosk Tiska Cijena Akcija Akcijska cijena
  Omotnica za dokumente A4 format 15,00 kn -100% 0,00 kn
  Mala kutija (S) dimenzija 20x20x15 cm 20,00 kn -100% 0,00 kn
  Srednja kutija (M) dimenzija 30x20x20 cm 25,00 kn -100% 0,00 kn
  Velika kutija (L) dimenzija 40x30x15 cm 30,00 kn -100% 0,00 kn
  Način isporuke: slanje paketa na adresu dostavnom službom Cijena Akcija Akcijska cijena
  Omotnica za dokumente A4 format 25,19 kn -50% 12,60 kn
  Mala kutija (S) dimenzija 23x15x20 cm 30,40 kn -50% 15,20 kn
  Srednja kutija (M) dimenzija 29x22x20 cm 34,86 kn -50% 17,43 kn
  Velika kutija (L) dimenzija 44x30x20 cm 39,33 kn -50% 19,67 kn
  Extra velika kutija (L) dimenzija 40x30x40 cm 43,79 kn -50% 21,90 kn

Upute za plaćanje

Kratke upute za popunjavanje univerzalnog naloga za plaćanje - HUB 3
Nakon što uplatnicu ispunite sa potrebnim podacima, uplatu možete napraviti u bilo kojoj poslovnici FINE, banke ili pošte. Najjednostavniji i najpovoljniji oblik plaćanja je putem interneta odnosno e-bankarstva.
HUB3

Ostanite odgovorni

Besplatna dostava na najbliži kiosk Tiska

Za vrijeme trajanja krize uzrokovane pandemijom COVID-19, svim korisnicima nudimo besplatnu isporuku na najbliži kiosk Tiska bez obzira na iznos narudžbe i veličinu paketa! Isporuku na adresu organiziramo u suradnji sa dostavnim službama. Isporuka na adresu je besplatna za sve narudžbe veće od 1.000,00 kn, dok za narudžbe ispod 1.000,00 kn dajemo 50% popusta na trošak dostave, npr. 200 kom vizitki poslat ćemo na Vašu adresu po cijeni već od 15,20 kn + pdv!

10% popusta za sve nove korisnike

Popust dobrodošlice

Registrirajte se kao novi korisnik i ostvarite 10% popusta na prvu narudžbu! U polje za provjeru kupona unutar košarice upišite HM!
webprint

Web to print

Ne odgovara Vam cijena dizajna i pripreme za tisak? Na službenoj stranici postoji web to print opcija koja Vam omogućuje da sami i besplatno napravite dizajn!

PRINTAONICA

 • Horvaćanska cesta 158, 10000 Zagreb
 • 01 5814 475 | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dostava dokumenta za tisak

send transfer