Cjenik

HM-PROMOTION d.o.o. nije u sustavu PDV-a!

 • Tisak vizitki

  Proizvod / Naklada 50 kom 100 kom 200 kom 500 kom 1000 kom
  Vizitka u boji jednostrana Vizitka u boji jednostrana 50,00 kn 70,00 kn 100,00 kn 150,00 kn 260,00 kn
  Vizitka u boji obostrana Vizitka u boji obostrana 70,00 kn 100,00 kn 140,00 kn 250,00 kn 400,00 kn
  Vizitka crno bijela jednostrana Vizitka crno bijela jednostrana 40,00 kn 50,00 kn 60,00 kn 90,00 kn 140,00 kn
  Vizitka crno bijela obostrana Vizitka crno bijela obostrana 45,00 kn 60,00 kn 75,00 kn 130,00 kn 190,00 kn
  Dorada
  Plastifikacija: +10,00kn/arku 30,00 kn 50,00 kn 100,00 kn 250,00 kn 500,00 kn
  Zaobljeni rubovi: +10,00kn/100 vizitki 5,00 kn 10,00 kn 20,00 kn 50,00 kn 100,00 kn

  HM-PROMOTION d.o.o. nije u sustavu PDV-a!

  Cijene se odnose na tisak vašeg gotovog dizajna vizitke. Ukoliko nemate gotovu pripremu za tisak vizitke, po cijeni već od 100,00 kn možemo vam ponuditi profesionalni dizajn koji uključuje grafičko oblikovanje i pripremu za tisak vizitke.

  Model plaćanja: za usluge tiska do 1.000,00 kn plaća se unaprijed cijeli iznos.

  •      - digitalni tisak u boji
  •   - crno bijeli tisak
 • Tisak letaka

  Proizvod / Naklada 50 kom 100 kom 200 kom 300 kom 500 kom 1000 kom
  Letak bez savijanjaLetak bez savijanja - no fold
       A4 format (210x297mm) Jednostrani tisak u boji- 4/0 140,00 200,00 300,00 350,00 450,00 750,00
  Obostrani tisak u boji- 4/4 200,00 300,00 380,00 450,00 540,00 Na upit
       A5 format (148x210mm) Jednostrani tisak u boji- 4/0 110,00 140,00 230,00 240,00 280,00 450,00
  Obostrani tisak u boji- 4/4 130,00 200,00 250,00 300,00 380,00 540,00
       A6 format (105x148mm) Jednostrani tisak u boji- 4/0 80,00 100,00 130,00 150,00 190,00 280,00
  Obostrani tisak u boji- 4/4 100,00 150,00 175,00 200,00 240,00 380,00
       DL format (210x100mm) Jednostrani tisak u boji - 4/0 100,00 120,00 170,00 210,00 250,00 350,00
  Obostrani tisak u boji - 4/4 120,00 160,00 210,00 260,00 300,00 450,00
  Proizvod / Naklada 50 kom 100 kom 200 kom 300 kom 500 kom 1000 kom
  half-fold letak savijen na polaHalf-fold (hf) - letak savijen na pola
       A3 savijen u A4 format Obostrani tisak u boji - 4/4 350,00 510,00 810,00 900,00 1.300,00 Na upit
       A4 savijen u A5 format Obostrani tisak u boji - 4/4 250,00 355,00 585,00 820,00 935,00 Na upit
       A5 savijen u A6 format Obostrani tisak u boji - 4/4 150,00 255,00 350,00 450,00 600,00 735,00
  Proizvod / Naklada 50 kom 100 kom 200 kom 300 kom 500 kom 1000 kom
  tri-fold letak savijen na tri dijelaTri-fold - letak savijen na tri djela
       A4 savijen na tri dijela Obostrani tisak u boji - 4/4 250,00 350,00 450,00 765,00 935,00 Na upit

  HM-PROMOTION d.o.o. nije u sustavu PDV-a!

  Cijene se odnose na tisak vašeg gotovog dizajna letka. Ukoliko nemate gotovu pripremu za tisak letka, po cijeni već od 200,00 kn možemo vam ponuditi profesionalni dizajn koji uključuje grafičko oblikovanje i pripremu za tisak letka.

  Model plaćanja: za usluge tiska do 1.000,00 kn plaća se unaprijed cijeli iznos.

  •      - digitalni tisak u boji
  •   - crno bijeli tisak
 • Tisak kataloga

  Proizvod / Naklada 10 kom 20 kom 50 kom 100 kom 200 kom 500 kom
  A4 katalog (210x297 mm)
       A4 katalog 8 stranica u boji 24,00 kn/kom 19,50 kn/kom 15,60 kn/kom 12,80 kn/kom 10,40 kn/kom 7,00 kn/kom
       A4 katalog 12 stranica u boji 29,00 kn/kom 24,00 kn/kom 19,60 kn/kom 15,50 kn/kom 12,75 kn/kom 10,60 kn/kom
       A4 katalog 16 stranica u boji 38,00 kn/kom 32,00 kn/kom 25,00 kn/kom 20,80 kn/kom 17,00 kn/kom 12,30 kn/kom
       A4 katalog 20 stranica u boji 47,50 kn/kom 39,00 kn/kom 26,00 kn/kom 21,50 kn/kom 17,75 kn/kom 13,80 kn/kom
       A4 katalog 24 stranice u boji 48,50 kn/kom 39,50 kn/kom 31,20 kn/kom 25,50 kn/kom 21,25 kn/kom 18,40 kn/kom
       A4 katalog 28 stranica u boji 56,00 kn/kom 45,75 kn/kom 36,40 kn/kom 29,80 kn/kom 24,80 kn/kom 21,55 kn/kom
       A4 katalog 32 stranice u boji 64,00 kn/kom 52,50 kn/kom 41,60 kn/kom 34,00 kn/kom 28,35 kn/kom 24,60 kn/kom
  A5 katalog (148x210 mm)
       A5 katalog 8 stranica u boji 15,20 kn/kom 12,10 kn/kom 9,80 kn/kom 8,00 kn/kom 6,60 kn/kom 4,45 kn/kom
       A5 katalog 12 stranica u boji 18,45 kn/kom 14,95 kn/kom 12,40 kn/kom 10,15 kn/kom 8,10 kn/kom 6,70 kn/kom
       A5 katalog 16 stranica u boji 24,20 kn/kom 19,75 kn/kom 16,00 kn/kom 13,20 kn/kom 10,80 kn/kom 7,50 kn/kom
       A5 katalog 20 stranica u boji 29,50 kn/kom 24,50 kn/kom 17,00 kn/kom 13,55 kn/kom 11,15 kn/kom 9,40 kn/kom
       A5 katalog 24 stranice u boji 30,00 kn/kom 25,00 kn/kom 20,35 kn/kom 16,20 kn/kom 13,35 kn/kom 11,25 kn/kom
       A5 katalog 28 stranica u boji 34,70 kn/kom 29,05 kn/kom 23,70 kn/kom 18,90 kn/kom 15,60 kn/kom 11,50 kn/kom
       A5 katalog 32 stranice u boji 39,45 kn/kom 33,10 kn/kom 26,35 kn/kom 21,60 kn/kom 17,80 kn/kom 13,15 kn/kom
  A6 katalog (105x148 mm)
       A6 katalog 8 stranica u boji 10,15 kn/kom 7,85 kn/kom 6,30 kn/kom 5,20 kn/kom 4,25 kn/kom 2,95 kn/kom
       A6 katalog 12 stranica u boji 13,00 kn/kom 9,65 kn/kom 7,95 kn/kom 6,65 kn/kom 5,45 kn/kom 4,35 kn/kom
       A6 katalog 16 stranica u boji 15,80 kn/kom 12,70 kn/kom 10,40 kn/kom 8,50 kn/kom 7,00 kn/kom 4,85 kn/kom
       A6 katalog 20 stranica u boji 16,85 kn/kom 15,70 kn/kom 11,20 kn/kom 9,10 kn/kom 7,25 kn/kom 6,05 kn/kom
       A6 katalog 24 stranice u boji 19,30 kn/kom 15,85 kn/kom 13,30 kn/kom 10,90 kn/kom 8,70 kn/kom 7,25 kn/kom
       A6 katalog 28 stranica u boji 22,80 kn/kom 18,35 kn/kom 15,15 kn/kom 12,70 kn/kom 10,15 kn/kom 7,30 kn/kom
       A6 katalog 32 stranice u boji 25,20 kn/kom 20,85 kn/kom 16,95 kn/kom 13,95 kn/kom 11,60 kn/kom 8,30 kn/kom

  HM-PROMOTION d.o.o. nije u sustavu PDV-a!

  Cijene se odnose na tisak vašeg gotovog dizajna kataloga. Ukoliko nemate gotovu pripremu za tisak kataloga, po cijeni već od 500,00 kn možemo vam ponuditi profesionalni dizajn koji uključuje grafičko oblikovanje i pripremu za tisak kataloga.

  Model plaćanja: za usluge tiska do 1.000,00 kn plaća se unaprijed cijeli iznos.

  •      - digitalni tisak u boji
  •   - crno bijeli tisak
 • Tisak memoranduma

  Proizvod / Naklada 100 kom 200 kom 500 kom 1000 kom 2000 kom 5000 kom
       Memorandum A4 u boji 150,00 kn 230,00 kn 425,00 kn 600,00 kn 800,00 kn 1250,00 kn
    Memorandum A4 crno-bijeli 90,00 kn 120,00 kn 225,00 kn 325,00 kn 450,00 kn 800,00 kn

  HM-PROMOTION d.o.o. nije u sustavu PDV-a!

  Cijene se odnose na tisak vašeg gotovog dizajna memoranduma. Ukoliko nemate gotovu pripremu za tisak memoranduma, po cijeni već od 150,00 kn možemo vam ponuditi profesionalni dizajn koji uključuje grafičko oblikovanje i pripremu za tisak memoranduma.

  Model plaćanja: za usluge tiska do 1.000,00 kn plaća se unaprijed cijeli iznos.

  •      - digitalni tisak u boji
  •   - crno bijeli tisak
 • Tisak cjenika

  Proizvod / Naklada 10 kom 20 kom 30 kom 40 kom 50 kom
  no-fold letak bez savijanjaPlastificirani cjenik za kafiće Jednostrani | Obostrani Jednostrani | Obostrani Jednostrani | Obostrani Jednostrani | Obostrani Jednostrani | Obostrani
       A6 cjenik u boji 75,00 | 95,00 kn 120,00 | 135,00 kn 165,00 | 195,00 kn 210,00 | 250,00 kn 250,00 | 300,00 kn
       A5 cjenik u boji 100,00 | 150,00 kn 190,00 | 250,00 kn 270,00 | 330,00 kn 340,00 | 420,00 kn 400,00 | 500,00 kn
       A4 cjenik u boji 135,00 | 170,00 kn 225,00 | 285,00 kn 305,00 | 395,00 kn 390,00 | 500,00 kn 485,00 | 625,00 kn
  Proizvod / Naklada 1 kom 2 kom 3 kom 4 kom 5 kom
  no-fold letak bez savijanjaCjenik na ulazu ili kraj šanka Jednostrani | Obostrani Jednostrani | Obostrani Jednostrani | Obostrani Jednostrani | Obostrani Jednostrani | Obostrani
       A3 cjenik u boji 90,00 | 130,00 kn 130,00 | 200,00 kn 200,00 | 280,00 kn 350,00 | 580,00 kn 600,00 | 900,00 kn

  Cijene se odnose na tisak vašeg gotovog dizajna cjenika. Ukoliko nemate gotovu pripremu za tisak memoranduma, po cijeni već od 200,00 kn možemo vam ponuditi profesionalni dizajn koji uključuje grafičko oblikovanje i pripremu za tisak cjenika.

  Model plaćanja: za usluge tiska do 1.000,00 kn plaća se unaprijed cijeli iznos.

 • Tisak naljepnica

  Proizvod / Naklada 50 kom 100 kom 200 kom 500 kom 1000 kom
  Papirnata bijela naljepnica
       A4 naljepnica u boji 170,00 kn 320,00 kn 540,00 kn 980,00 kn 1.600,00 kn
    A4 naljepnica crno-bijela 95,00 kn 160,00 kn 280,00 kn 540,00 kn 940,00 kn
       A5 naljepnica u boji 110,00 kn 150,00 kn 290,00 kn 515,00 kn 880,00 kn
    A5 naljepnica crno-bijela 65,00 kn 85,00 kn 150,00 kn 275,00 kn 480,00 kn
       A6 naljepnica u boji 85,00 kn 115,00 kn 175,00 kn 365,00 kn 630,00 kn
    A6 naljepnica crno-bijela 60,00 kn 75,00 kn 115,00 kn 235,00 kn 415,00 kn
       Naljepnice za vino u boji 90x120 mm 65,00 kn 100,00 kn 135,00 kn 315,00 kn 530,00 kn
    Etikete za vino crno bijela 90x120 mm 45,00 kn 65,00 kn 100,00 kn 195,00 kn 335,00 kn
       Naljepnice za med u boji 150x80 mm 65,00 kn 100,00 kn 160,00 kn 315,00 kn 530,00 kn
    Naljepnica za med crno bijela 150x80 mm 45,00 kn 65,00 kn 100,00 kn 195,00 kn 335,00 kn
       Naljepnice u boji za ambalažu 55x65 mm 40,00 kn 60,00 kn 85,00 kn 140,00 kn 225,00 kn
    Naljepnice crno bijele za ambalažu 55x65 mm 35,00 kn 45,00 kn 55,00 kn 90,00 kn 145,00 kn
  PVC naljepnica: bijela ili prozirna, mat ili sjajna
       A4 naljepnica u boji 190,00 kn 365,00 kn 630,00 kn 1250,00 kn 2.200,00 kn
    A4 naljepnica crno-bijela 125,00 kn 225,00 kn 400,00 kn 855,00 kn 1590,00 kn
       A5 naljepnica u boji 130,00 kn 190,00 kn 365,00 kn 705,00 1.250,00 kn
    A5 naljepnica crno-bijela 85,00 kn 125,00 kn 225,00 kn 460,00 kn 855,00 kn
       A6 naljepnica u boji 75,00 kn 95,00 kn 140,00 kn 280,00 kn 465,00 kn
    A6 naljepnica crno-bijela 45,00 kn 60,00 kn 80,00 kn 150,00 kn 250,00 kn
       Naljepnice za vino u boji 90x120 mm 60,00 kn 90,00 kn 160,00 kn 250,00 kn 410,00 kn
    Etikete za vino crno bijela 90x120 mm 40,00 kn 55,00 kn 75,00 kn 135,00 kn 210,00 kn
       Naljepnice za med u boji 150x80 mm 60,00 kn 90,00 kn 135,00 kn 250,00 kn 405,00 kn
    Naljepnica za med crno bijela 150x80 mm 40,00 kn 55,00 kn 75,00 kn 135,00 kn 210,00 kn
       Naljepnice u boji za ambalažu 55x65 mm 40,00 kn 50,00 kn 75,00 kn 115,00 kn 180,00 kn
    Naljepnice crno bijele za ambalažu 55x65 mm 30,00 kn 35,00 kn 45,00 kn 65,00 kn 100,00 kn

  HM-PROMOTION d.o.o. nije u sustavu PDV-a!

  Cijene se odnose na tisak vašeg gotovog dizajna naljepnice. Ukoliko nemate gotovu pripremu za tisak naljepnice, po cijeni već od 100,00 kn možemo vam ponuditi profesionalni dizajn koji uključuje grafičko oblikovanje i pripremu za tisak naljepnice.

  Model plaćanja: za usluge tiska do 1.000,00 kn plaća se unaprijed cijeli iznos.

  •      - digitalni tisak u boji
  •   - crno bijeli tisak
 • Grafički dizajn

  Grafički dizajn i priprema za tisak Cijena
  Vizitka - jednostrano 125,00 kn
  Vizitka - obostrano 150,00 kn
  Kuverta 125,00 kn
  Pečat 125,00 kn
  Memorandum 150,00 kn
  A3 plakat - jednostrani 350,00 kn
  A4 letak - jednostrani 270,00 kn
  A4 letak - obostrani 400,00 kn
  A5/A6 letak - jednostrani 200,00 kn
  A5/A6 letak - obostrani 300,00 kn
  Deplijan letak (3-fold) 550,00 kn
  A4 katalog - omot (prva i zadnja stranica) 500,00 kn
  A4 katalog do 12 str - unutarnje stranice 80,00 kn/str.
  A4 katalog do 24 str - unutarnje stranice 70,00 kn/str.
  A4 katalog do 32 str - unutarnje stranice 60,00 kn/str.
  A4 katalog do 64 str - unutarnje stranice 50,00 kn/str.
  A5 katalog - omot (prva i zadnja stranica) 400,00 kn
  A5 katalog do 12 str - unutarnje stranice 60,00 kn/str.
  A5 katalog do 24 str - unutarnje stranice 50,00 kn/str.
  A5 katalog do 32 str - unutarnje stranice 40,00 kn/str.
  A5 katalog do 64 str - unutarnje stranice 30,00 kn/str.

Upute za plaćanje

Kratke upute za popunjavanje univerzalnog naloga za plaćanje - HUB 3
Nakon što uplatnicu ispunite sa potrebnim podacima, uplatu možete napraviti u bilo kojoj poslovnici FINE, banke ili pošte. Najjednostavniji i najpovoljniji oblik plaćanja je putem interneta odnosno e-bankarstva.
HUB3

Ponuda prilagođena vašim zahtjevima

Zatražite neobvezujuću ponudu

Web stranica sadrži unaprijed definiranu ponudu tiska koja često nije u skladu s vašim zahtjevima. Započnite chat ili nas kontaktirajte na email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , a mi ćemo pažljivo pripremiti ponudu za tisak koja je cjenovno prihvatljiva i u skladu s vašim zahtjevima!

10% popusta za sve nove korisnike

Popust dobrodošlice za nove korisnike

Registrirajte se kao novi korisnik i ostvarite 10% popusta na prvu narudžbu! U polje za provjeru kupona unutar košarice upišite HM!

PRINTAONICA

 • Rudeška cesta 148, 10000 Zagreb
 • 098/614-640 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dostava dokumenta za tisak

dropsend